Μπορείς να ζήσεις με ένα Hummer;

living with a hummer

Πες πως με κάποιο τρόπο αποκτάς ένα Hummer. Με κάποιο τρόπο βρίσκεις λεφτά για να του ...βάζεις καύσιμο. Με κάποιο τρόπο ανεβαίνεις στη θέση οδήγησης. Και πάνω από όλα, με κάποιο τρόπο αντιλαμβάνεσαι το μέγεθός του.

Μπορείς να το οδηγείς σε τακτική, έστω, βάση;

Για να δούμε! Με ένα κλικ στην εικόνα

Κύλιση στην Αρχή